• facebook-square
  • Twitter Square
  • google-plus-square

© 2019 by Neckerit Sp. z o.o.  

BANKOWOŚĆ I FINANSE

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych, wysoka dostępność usług i wydajność spełniająca najbardziej rygorystyczne wymogi – to fundamenty IT niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowych. Wymagania stawiane działom IT są szczególnie wysokie nie tylko ze względu na naturę sektora bankowego, ale liczne zagrożenia dla finansów ich klientów, np. awarie systemów i sprzętu, ataki cyberprzestępcze, błędy ludzkie. Dodatkowe wyzwanie dla działów IT stanowi 24-godzinny monitoring działania setek aplikacji i konieczność błyskawicznej reakcji w przypadku wystąpienia najmniejszego problemu zagrażającego stabilności choćby jednej z nich.