• facebook-square
 • Twitter Square
 • google-plus-square

© 2019 by Neckerit Sp. z o.o.  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

(art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Neckerit sp. z o.o. z siedzibą przy
  ul. Rejowieckiej 10 , 04-891 Warszawa, KRS 0000460228, NIP 1132865097, adres e-mail: rodo@neckerit.pl zwana dalej Neckerit

 2. Neckerit jako administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak:

 • imię lub imiona, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwę firmy oraz stanowisko.

 • dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby i/lub oddziałów, numer rachunku bankowego oraz dane finansowy firmy

3.    Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • oferowania przez Neckerit towarów i/lub usług poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);

 • zawierania lub/i realizacji łączącej nas umowy (jeżeli dotyczy) oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, wysyłki towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy);

 • realizacji obowiązków Neckerit przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowych);

 • ochrony praw Neckerit zgodnie z przepisami prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona żywotnych interesów);
   

4.    w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.    podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach może uniemożliwić nam ich realizację;

6.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

7.    Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

8.    Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane do celów wyżej wskazanych, następującym osobom trzecim: biuro księgowe, naszym prawnikom, naszym dostawcom /tylko w momencie realizacji wysyłki bezpośredniej/ oraz firmom kurierskim /tylko podczas realizacji usługi transportowej/, oraz producentom w celu realizacji zamówień specjalnych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy,

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

9.    Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10.  posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt
z Neckerit sp. z o.o. Rejowiecka 10, 04-891 Warszawa - administratorem Danych Osobowych,  lub pod adresem e-mail rodo@neckerit.pl.