• facebook-square
  • Twitter Square
  • google-plus-square

© 2019 by Neckerit Sp. z o.o.  

SEKTOR PUBLICZNY

Jednym z trwających procesów na skalę krajową jest informatyzacja urzędów oraz innych instytucji o charakterze publicznym. Długofalowy projekt, mający na celu usprawnienie i przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych, optymalizację pracy wykonywanej przez urzędników, sprawny przepływ informacji między urzędami – to tylko część korzyści, jakie niesie ze sobą rozbudowa środowiska informatycznego. Świadczenie usług drogą elektroniczną powinno być dostosowane do standardu Unii Europejskiej, a więc porównywalne i konkurencyjne wobec usług prywatnych.

Wdrażanie nowych rozwiązań może wiązać się z długoterminową i pochłaniającą ogromne nakłady finansowe budową infrastruktury, która spełni wskazane kryteria. Ze względu na misję administracji publicznej i samorządowej, dostosowujemy nasze propozycje w taki sposób, aby ich implementacja przebiegła w najszybszym możliwym czasie, a efekty prac znalazły odzwierciedlenie w efektywniejszej obsłudze obywateli.