• facebook-square
  • Twitter Square
  • google-plus-square

© 2019 by Neckerit Sp. z o.o.  

SYSTEMY PAMIĘCI MASOWYCH I ARCHIWIZACJI

Z roku na rok ilość informacji cyfrowych – zapisywanych pod postacią plików i obiektów – rośnie w tempie, którego żadna współczesna organizacja nie jest w stanie powstrzymać. Możliwość odczytania danych, ich szybkiego wyszukania i poddania analizie stanowi dzisiaj o przewadze konkurencyjnej na równi z możliwościami produkcyjnymi organizacji. Każda firma i instytucja, niezależnie od wielkości i profilu, o ile nie chce przedwcześnie zakończyć swojej działalności, musi nie tylko przechowywać dane, ale również regularnie tworzyć ich kopie zapasowe, a następnie z biegiem czasu poddać je archiwizacji.

 

Efektywne zarządzanie i zabezpieczanie informacji prowadzi przez konsolidację posiadanych zasobów pamięciowych. Przechowywanie danych w rozproszonej strukturze wiąże się m.in. z nieefektywnym wykorzystaniem przestrzeni dyskowej oraz koniecznością częstszego dokupowania nowych nośników lub wręcz całych platform pamięciowych. Konsolidację można osiągnąć poprzez wdrożenie centralnej platformy pamięci masowych lub zastosowanie wirtualizacji zasobów dyskowych.

 

Neckerit specjalizuje się w sprzedaży, projektowaniu infrastruktury i wdrażaniu pamięci masowych – zarówno plikowych systemów NAS (adekwatnych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw), jak i platform klasy enterprise. Oferujemy rozwiązania ściśle dopasowane do działalności biznesowej Państwa firmy, uwzględniając przy tym wykorzystywane aplikacje i systemy, szybkość dostępu do danych oraz przyszłe potrzeby w zakresie przechowywania informacji.